Aliĝilo de la IJK 2022 en De Roerdomp, Westelbeers, Nederlando

Via plena nomo tiel kiel aperas en via pasporto.
La nomo kiun vi volas sur via nomŝildo, se alia ol via plena nomo.
Via retpoŝtadreso. Kontrolu ke ĝi estas ĝusta, ĉar ni sendos al ĝi informojn.
La lando en kiu vi (verŝajne) loĝos en aŭgusto 2022.
Se vi volas aperigi alian landon ol tiu en kiu vi loĝas, skribu tion tie ĉi.
Se vi estas individua membro aŭ patrono de TEJO vi ne pagos malrabaton de €50. Estas pli malmultekoste aliĝi al TEJO ol ricevi malrabaton.
Bonvolu enmeti vian UEA-kodon. Se vi ĝin ne scias/memoras lasu la kampon malplena.
Se vi restas nur du noktojn aŭ malpli, vi pagas duonan programkotizon kaj loĝkotizon.

Vidu fotojn kaj pliajn informojn pri la loĝebloj en la retejo.

Se vi restas nur du noktojn aŭ malpli, vi pagas duonan programkotizon kaj loĝkotizon.

Vidu fotojn kaj pliajn informojn pri la loĝebloj en la retejo.
Se estas specifa(j) homo(j) kun kiu(j) vi ŝatus kunloĝi, metu ties nomo(j)n ĉi tien.
Se vi kunportos proprajn littukojn, vi ricevos rabaton de €5.
Tago / Manĝo Matenmanĝo Tagmanĝo Vespermanĝo
la 20-a
la 21-a
la 22-a
la 23-a
la 24-a
la 25-a
la 26-a
la 27-a
Se vi havas alergiojn aŭ specialajn dietajn bezonojn (krom esti vegano aŭ vegetarano), bonvolu indiki ilin tie ĉi.
Se vi ŝatus proponi vian propran programeron al la programo de la IJK, bonvolu detale priskribi ĝin tie ĉi. Indiku la titolon, la daŭron, ĉu estas prezento, diskuto, aktivaĵo aŭ ekstera aktivaĵo kaj kion vi bezonas por ĝi.
Ni dankas pro via donacemo.
Se vi havas komentojn pri via aliĝo, vi povas lasi ilin ĉi tie.

Via kotizo:

Programkotizo: kalkulota
Aliĝperiodo: kalkulota
Loĝado: kalkulota
Manĝoj: kalkulota
Via plena kotizo: kalkulota